1. Tuotesuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 20.5.2018

1.1. Rekisterinpitäjä


Pohjolan Taiga

Karhujärventie 14a 

98995 Hautajärvi 

puh.0405366597

kati@hellapuu.fi

FINLAND


Y-tunnus 2214320-5


1.2. Rekisteriasioista vastaava

Pohjolan Taiga
Kati Kuusela
Karhujärventie 14a 

98995 Hautajärvi

kati@hellapuu.fi

FINLAND


1.3. Rekisterin nimi

POHJOLAN TAIGA / Hellapuun verkkokaupan asiakasrekisteri1.4. Asiakkaista kerättävä tieto

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan 

- etunimi, sukunimi

- katuosoite, postinumero, postitoimipaikka 

- maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero

- asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta 

Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa1.5. Henkilötietojen käyttö


Henkilötietoja käytetään:

-Asiakassuhteen hoitamiseen

-Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin

-Tilastollisiin tarkoituksiin

-Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset1.6. Henkilötietojen säilytysaika


Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.
1.7. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille


Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Hellapuun verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. 

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto 

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Pohjolan Taigan  toimitiloissa lukitussa tilassa. 

B) Sähköisesti tallennetut tiedot

 Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Pohjolan Taigan tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. käyttäjätunnus,salasana1.9.  Asiakkaan oikeudet

 Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet: 

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.  Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.